Stontjie Reggae Crew

No more meditation

Live op de radio!

Posted on Apr 14, 2015

Op dinsdag 14 april 2015 kunt u live luisteren naar onze nieuwe CD op Radio SRS Suriname. Vanaf 15.00 wordt er een gedeelte van onze nieuwe CD afgespeeld, we moeten wel erbij vermelden dat de hele CD afgerond wordt in mei.

Meer informatie over de nieuwe CD en waar deze verkrijgbaar zal zijn volgt binnenkort.

Alle nummers van de cd die binnenkort wordt uitgebracht zijn eigendom van en geregistreerd door StontjieReggaeCrew
Niets uit deze werken mag worden gedupliceerd of gepubliceerd, behalve wanneer hiervoor toestemming wordt verleend door StontjieReggaeCrew.

 

Download mp3