Stontjie Reggae Crew

No more meditation

Home

Stontjie Reggae Crew

SRC is begonnen als een platform voor verschillende Surinaams-Nederlandse muziekliefhebbers. Individueel betrof het allemaal muzikanten die hun sporen in verschillende bands hadden verdiend, en, door ervaring gerijpt en gesterkt, nu eens iets heel eigens wilden brengen. De uiteenlopende etnische achtergronden: Creools, Boslandcreools, Indiaans, Javaans, Nederlands en Hindostaans stond garant voor een unieke sound. Gekozen werd voor de reggae als basismuziek.

Out of the box

SRC stond open voor een hele rits aan artiesten die deels gevestigd, en soms al lang gearriveerd waren. Tijdens het oefenen, zoeken en uitbouwen naar een eigen vorm was er sprake van een sterke groepsdynamiek. Het avontuur met muzikanten die “out of the box” het experiment wilden aangaan is opzettelijk bevorderd.

Om te komen tot de uiteindelijke hedendaags unieke sound heeft er een constant proces heeft plaatsgevonden. De ontstane natuurlijke spanningen werden op bijzondere wijze gekanaliseerd.  Er werd aangenomen, overwogen, verworpen maar vooral geabsorbeerd. De deur was en is altijd open en performers die op hun terrein iets hebben toegevoegd zijn en blijven altijd van harte welkom. Natuurlijk waren er moeilijke momenten van verwarring en desoriëntatie maar altijd was daar de reddingsboei en de basis waarop teruggevallen kon worden namelijk:  de  unieke “no more meditation style” formule.

 

 

Our sound

Het is op dit soort momenten dat de kiem werd gelegd en de unieke sound gestalte kreeg en uitgroeide naar volwassenheid. SRC heeft voor 95% een geheel eigen repertoire met een herkenbaar typisch geluid; door kenners worden de eigen composities (conscious lyrics) geroemd en heel erg gewaardeerd.

Vanuit SRC zijn ook een heleboel andere groepen ontstaan juist en vooral omdat ze geïnspireerd raakten. De samenstelling van SRC blijft dan ook dynamisch, natuurlijk vanwege de voortgaande kruisbestuiving tussen de verschillende groepen en individuen.

 

Download mp3